Družina ATEX

Gre za posebno skupino ročnih radijskih postaj, specializiranih za uporabo na območjih, ki so eksplozijsko ogrožena. Sem spadata modela DP4401 EX in DP4801 EX.

Oba modela ustrezata vsem potrebnim standardom za uporabo v eksplozivnih okoljih in sta modro obarvana- za lažjo identifikacijo.

Poskrbite, da bodo vaši delavci v težkih in življenju ogrožajočih delovnih mestih varni. Vsak dan. Vsako uro.