Posted on

Doprinos radijskih zvez h kvalitetnejšemu opravljanju storitev

Uvod

 

Radijske komunikacije so vse od svojega nastanka do danes nepogrešljiv element tako v vsakdanjem življenju kakor tudi v profesionalni sferi. Javna mobilna telefonska omrežja nam omogočajo preprosto komuniciranje in so namenjena prvenstveno privatni uporabi. Zaprti funkcionalni sistemi radijskih zvez pa so namenjeni profesionalni uporabi. In danes se nam zdi, da so le-ti sami po sebi umevni, o njih več ne razmišljamo, ker so postali del našega vsakdana.

 

Vloga managementa

 

Vsakemu posamezniku bi moralo biti jasno, da so zaprti funkcionalni sistemi radijskih zvez danes nuja. Težko si predstavljamo kako bi funkcioniral zračni promet, policija, vojska, civilna zaščita, reševalne službe, gasilci in druge servisne dejavnosti brez lastnih sistemov zvez. Sodobna digitalna komunikacijska tehnologija je na razpolago, njena uporaba pa je postala preprosta in jo lahko skoraj primerjamo z uporabo pametnega prenosnega telefona. Odločevalci bi se vsega tega morali zavedati in sisteme koristiti v prvi vrsti za prenos nalog, ne pa za nadzor nad uporabniki (kar sistemi omogočajo).

DP4800E in DP4801E

 

Tehnične zmožnosti

 

Zaprti radijski sistemi  zvez so danes zelo sofisticirani. Ekipe izvajalcev na terenu lahko povežemo v eno ali več radijskih skupin in komuniciramo z njimi tako, da naše sporočilo sliši le skupina, kateri je bilo sporočilo upravne radijske postaje namenjeno. Tako ostalih udeležencev v radijskem prometu ne motimo.

 

Ekipam na terenu, ki med seboj morajo sodelovati (npr. sinhronizacija nekaterih postopkov) je komunikacija omogočena. Tako si lahko med seboj pomagajo in uspešno izvedejo zadane naloge.

Današnji sistemi radijskih zvez omogočajo tudi tako imenovani prehod (ang. Gateway) med radijskimi sistemi. Tako je na primer možna direktna radijska komunikacija z gasilci, če bi bilo to potrebno.

 

Digitalni radijski sistemi, ki se danes vzpostavljajo, imajo tudi možnost satelitskega GPS sledenja. Lahko se uporablja, na primer, za pozicioniranje napak na omrežju ali nadzor gibanja ekip na terenu. To nam omogoča načrtovanje najbližjih poti ali napotitve dodatne ekipe, ki se nahaja v bližini.

 

Vodstvu podjetja je tako omogočen trenuten in stalen stik z vsemi na terenu v smislu podajanja nalog kakor tudi sprejemanje vseh povratnih informacij o tem, kako dela napredujejo. In to vse selektivno (samo določeni uporabniki) ali cirkularno (vsi udeleženci) v radijskem sistemu.

 

Koristi

 

Današnji moderni sistemi radijskih komunikacij so varni in zaščiteni pred nepooblaščenem prisluhu. Omogočajo nam usklajeno delovanje ekip na terenu, ko le-te opravljajo svoje redno delo. Še posebej pa pridejo do izraza pri interventnih posegih, ko sta čas in dospelost ekip na kraj okvare ključnega pomena.

 

Zaprti funkcionalni sistemi radijskih zvez, ki se danes gradijo, so robustni, stabilni in zelo zanesljivi. S pravilno konfiguracijo nam omogočajo stalno dosegljivost vseh udeležencev v radijskem prometu, vzdrževanja skorajda ni, servis na dolgi rok je zagotovljen.

 

Management vsakega podjetja, ki mora opravljati storitve tudi na terenu, je odgovoren za vodenje in nadzor svojih ekip. Stabilen in prilagodljiv sistem radijskih zvez z zelo visoko razpoložljivostjo jim to nedvomno omogoča. Svet je pač postal digitalen.